مباحث عمومی و تخصصی (3)

آشنایی با برخی اصطلاحات رایج در بورس 

 نماد ............................................................................................................

نماد، در واقع نام اختصاري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس است. براي مثال، نماد شرکت پتروشيمي خارک در بورس، شخارک

لیست کامل نماد و نام شرکت های بورسی به ترتیب حروف الفبا ...

لیست کامل نماد و نام شرکت های بورسی به ترتیب حروف الفبا ...                

تایید
logo-samandehi